Mã giảm giá

NHẬP MÃ: REDMI9A232100

Giảm 100.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "REDMI9A232100" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 100.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn.
Sản phẩm áp dụng: Redmi 9A 2GB/32GB
Nhập mã "HELLOJULY300" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 300.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn.
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 10C 4GB/128GB
- Redmi

NHẬP MÃ: REDMI9C4128400

Giảm 400.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "REDMI9C4128400" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 400.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn.
Sản phẩm áp dụng: Redmi 9C 4GB/128GB
Nhập mã "REDMINOTE11" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 500.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn.
Sản phẩm áp dụng: Redmi Note 11 Pro 5G 8GB/128GB
Nhập mã "XIAOMI11T5G" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 1.500.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Xiaomi 11T 5G 8GB/256GB
- X
Nhập mã "XIAOMI11T5G" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 1.500.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Xiaomi 11T 5G 8GB/256GB
- X

Danh mục nổi bật