Mã giảm giá

Nhập mã "FREESHIP" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 300.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Xiaomi TV P1 43"
- Xiaomi TV P1 55"
- Xiaomi TV A2 32"
- Xiaomi TV A2 43"
- Xiaomi TV A2 58"

NHẬP MÃ: TEL1MI12DEC10

Nhập mã "TEL1MI12DEC10" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 1.000.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Xiaomi 12 (8+256)
- Xiaomi 12 Pro (12+256)

NHẬP MÃ: ECO10DEC

Giảm 1.000.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "ECO10DEC" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 1.000.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Xiaomi Buds 3

NHẬP MÃ: TEL1N115GDEC8

Giảm 800.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "TEL1N115GDEC8" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 800.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi Note 11 Pro 5G (8+128)

NHẬP MÃ: TEL1N11DEC7

Giảm 700.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "TEL1N11DEC7" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 700.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi Note 11 Pro (8+128)

NHẬP MÃ: TEL1N11SDEC6

Giảm 600.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "TEL1N11SDEC6" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 600.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi Note 11S (8+128)
Nhập mã "TEL1RMIDEC5" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 500.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 10C (4+128)
- Redmi 9C (4+128)
- Redmi Note 11 (4+64)
- Redmi Note 11 (6+128)

NHẬP MÃ: TEL1N11DEC4

Giảm 400.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "TEL1N11DEC4" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 400.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi Note 11 (4+128)

NHẬP MÃ: TEL1RMIDEC3

Nhập mã "TEL1RMIDEC3" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 300.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 9A (2+32)
- Redmi Pad (3+64)
Nhập mã "TEL1MIDEC2" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 200.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 10A (2+32)
- Redmi 10 (4+128) 2022
- Xiaomi 12T (8+128)
- Xiaomi 12T Pro (12+256)
- POCO C40 (4+64)
Nhập mã "TEL2MIDEC2" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 200.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 10A (2+32)
- Xiaomi 12T (8+128)
- Xiaomi 12T Pro (12+256)
- POCO C40 (4+64)

Danh mục nổi bật