Mã giảm giá

Nhập mã "REDMI100K" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 100.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 10A (2+32)
- Redmi Note 11 (4+64)
- Redmi Note 11 (4+128)
- Redmi Note 11S 5G (6+128)
Nhập mã "MIDMONTH2" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 200.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 10C (4+128)
- Redmi 10A (2+32)
- Redmi Note 11 (6+128)
- Redmi Note 11S (6+128)
- Redmi Note 11 Pro 5G (8+128)
Nhập mã "MIDMONTH3" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 300.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi Note 11 (4+64)
- Redmi Note 11 (4+128)
- Redmi Note 11S 5G (6+128)
- Redmi Note 11 Pro (8+128)

NHẬP MÃ: MIDMONTH4

Nhập mã "MIDMONTH4" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 400.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi 10 (4+128)
- Redmi 10 (4+128) 2022

NHẬP MÃ: MIDMONTH5

Giảm 500.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "MIDMONTH5" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 500.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Redmi Note 11S (8+128)

NHẬP MÃ: MIDMONTH1

Giảm 1.000.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "MIDMONTH1" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 1.000.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Xiaomi 12 (8+256)

NHẬP MÃ: FREESHIP

Giảm 300.000đ

Sản phẩm áp dụng:

Nhập mã "FREESHIP" trong phần thanh toán để nhận ngay ưu đãi - Giảm 300.000đ khi mua các sản phẩm chính hãng tại xiaomi.dstore.vn
Sản phẩm áp dụng:
- Mi TV A2 58''

Danh mục nổi bật