CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Những khu vực tỉnh thành có hệ thống cửa hàng Xiaomi Store Việt Nam.

2. THỜI GIAN NHẬN HÀNG

- Khách hàng Nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng có thời gian giao hàng dự kiến từ 1 - 3 ngày.

- Khách hàng Ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵngcác tỉnh thành khác có thời gian giao hàng dự kiến từ 5 - 7 ngày.

3. PHÍ GIAO HÀNG

- Khách hàng Nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng có mức phí là 40,000 đ.

- Khách hàng Ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵngcác tỉnh thành khác có mức phí là 40,000 đ.

 

Lưu ý:

+ Khoảng cách giao hàng là khoảng cách được tính từ nhà khách hàng đến cửa hàng Xiaomi Store gần nhất.

+ Hàng online only có chuyển hàng qua đối tác thì tổng đài 1900 633 386 sẽ tư vấn cách thức giao hàng & phí chuyển hàng phù hợp.